>>Contact en localisatie : Laboratoria

LaboratoriaURLhttps://www.chu-brugmann.be/nl/med/labo/

Adres

Site Paul Brien : Schaarbeeksehaardstraat 36 te 1030 Brussel (toegang en plan)
Site Victor Horta : Van Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel (toegang en plan)

Nuttige telefoonnummers

Medisch secretariaat (site Horta) : +32 (0)2 477.22.99 (niet voor afspraken)
Medisch secretariaat (site Brien) : +32 (0)2 477.93.17 (niet voor afspraken)

Gespecialiseerde eenheden/raadplegingen

Anatomopathologie : +32 (0)2 477.25.56
Afnamen (site Horta) : +32 (0)2 477.30.18
Afnamen (site Brien) : +32 (0)2 477.92.55

>>Terug naar vorige pagina.