>>Contact en localisatie : Pathologische anatomie

Pathologische anatomieURLhttps://www.chu-brugmann.be/nl/med/anapath/

Adres

Site Victor Horta : Van Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel (toegang en plan)

Nuttige telefoonnummers

Medisch secretariaat : +32 (0)2 477.25.56 (niet voor afspraken)

U kan ook contact opnemen met deze dienst via...

E-mail : secretariat.anatomie.pathologique@chu-brugmann.be (niet voor afspraken)

>>Terug naar vorige pagina.