>>Contact en localisatie : Klinische biologie en afnamen

Klinische biologie en afnamenURLhttps://www.chu-brugmann.be/nl/med/bioclin/

Adres

Site Paul Brien : Schaarbeeksehaardstraat 36 te 1030 Brussel (toegang en plan)
Site Victor Horta : Van Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel (toegang en plan)
Polikliniek Madeleine Lejour : Rommelaerelaan te 1020 Brussel (ingang 14 van de site Victor Horta, gebouw Y)

Om een afspraak te maken

Onthaal (site Horta) : +32 (0)2 477.30.18
Onthaal (site Brien) : +32 (0)2 477.92.63

Andere nuttige telefoonnummers

Medisch secretariaat (site Horta) : +32 (0)2 477.22.99 (niet voor afspraken)
Medisch secretariaat (site Brien) : +32 (0)2 477.93.17 (niet voor afspraken)

Gespecialiseerde eenheden/raadplegingen

Bloedbank : +32 (0)2 477.25.36
Afnamen (site Horta) : +32 (0)2 477.30.18
Afnamen (site Brien) : +32 (0)2 477.92.55

U kan ook contact opnemen met deze dienst via...

Fax (site Horta) : +32 (0)2 477.21.66
Fax (site Brien) : +32 (0)2 477.93.36
E-mail : secretariat-biologieclinique@uvc-brugmann.be

>>Terug naar vorige pagina.