>>Identiteitsfiche van Isabelle POPLEMONT

Isabelle POPLEMONTSector : Algemene directie (site Horta/Brien/Astrid)
Statuut : Communication officer
Activiteitsdomein(en) : Communicatie, persrelaties, video- en fotoshoots
Secretariaat : +32 (0)2 477.39.26