>>Rugschool

Rugschool

Rugschool is een therapeutische benadering gebaseerd op de functionele revalidatie van rachialgieën (vertebrale pijnen) waarin namelijk een educatieve structuur is geïntegreerd om preventief het recidiveren te voorkomen.

Doelgroepen zijn patiënten met recente pijn, recidiverende of chronische pijn, maar eveneens personen die pijn wensen te voorkomen.

Het betreft hier een rugkliniek, zelfs indien de benaming "rugschool" algemeen wordt aanvaard, ook op internationaal vlak (Back school) omwille van de talrijke technieken die de patiënten moeten aanleren.

De rugschool van het UVC Brugmann is erkend door het Fonds voor de Beroepsziekten (preventieprogramma voor lage rugpijn), en beantwoordt aan kwaliteitscriteria die door de Belgian Back Society opgesteld werden.

Opname

Alvorens een patient in therapie opgenomen wordt, wordt hij onderzocht door een geneesheer, verbonden aan de rugschool, die een klinisch onderzoek uitvoert om de juistheid van het type ten laste name te controleren.

Team

De rugschool berust op een multidimensioneel concept van de vertebrale pijn, gekenmerkt door interactie van fysische, psychologische en socioprofessionele factoren.
De patiënten worden begeleid in kleine groepjes door een pluridisciplinaire ploeg samengesteld uit specialisten in reumatologie of fysische geneeskunde, psychologie, kinesitherapie en ergotherapie.

Het didactische gedeelte is zowel theoretisch als praktisch en er wordt gebruik gemaakt van adequaat materiaal (diaporama, skelet, ergonomisch meubilair, enz.).

Programma en behandeling

Rugschool

Het programma omvat 36 zittingen. Hierin komen begrippen voor als anatomie en biomechaniek van de rug, rugbesparing en ook worden oorzaken en behandelingen van rugpijn besproken.

Elke zitting behandelt een hoodthema : de staande houding, de lighouding, de zithouding, hef- en tiltechnieken, dagelijkse activiteiten, sportactiviteiten, technische hulpmiddelen (meubilair en ergonomische kussens, beddengoed, enz.), praktische toepassingen in een therapeutisch appartement, stress- en pijnbeheer.

Er wordt eveneens een programma met eenvoudige oefeningen verstrekt, die gemakkelijk thuis kunnen uitgevoerd worden en de rug niet beschadigen.

Juist na de rugschool sessie kan een special reconditioneringsprogramma opgestart worden.

Evaluatie

Een evaluatiezitting is voorzien bij de aanvang en bij het beëindigen van een cyclus. Op deze manier kan men de beperkingen van de pathologie bepalen :

  • de pijn wordt geëvalueerd tussen 0 en 10 op de analogische visuele Schaal ;
  • de vragenlijst van Eifel die uit 24 vragen bestaat verstrekt informatie over het lumbaal voelen ;
  • de vragenlijst van Dallas evalueert de impact van de vertebrale pijn op de activiteiten van het dagelijks leven, het beroepsleven en de hobby’s, maar eveneens op de angst en de sociale belangen ;
  • de mobiliteit van de wervelkolom wordt gemeten door middel van een omputergeassisteerd functioneel onderzoek ;
  • aan de hand van een gefilmd testparcours wordt de beweging geëvalueerd ;
  • de spierkracht en soepelheid worden door enkele oefeningen geëvalueerd.