>>Snurken

Snurken

De Snurk-Kliniek werd gesticht in oktober 2008 in het Brugmann Ziekenhuis. Ze coördineert de specialiteiten zoals het ten laste nemen en behandelen van de slaapverbonden ademhalingsstoornissen : slaapgeneeskunde, NKO, pneumologie, stomatologie, kinesitherapie en dieetleer.

Deze harmonisatie biedt een multidisciplinair karakter in verband met de verschillende oorzaken pathologie.

De slaapverbonden ademhalingsstoornissen zijn een verzameling van aandoeningen, van snurken tot het syndroom van obstructieve slaapapneu.

Hun frequentie is in constante toename, begeleid met meerdere samengaande pathologieën : chronische vermoeidheid, depressie, hypertensie, hartziekten, nycturie en verschillende metabolische stoornissen, soms onbekend.

Om de ten laste neming te optimaliseren zijn de verschillende betrokken specialisten bij mekaar gekomen om de Snurk-Kliniek te starten, met de bedoeling samen te werken aan een globale behandeling van de lijdende patienten.