>>Brugmann Stichting

Brugmann FoundationSteun aan wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor een zorginstelling met universitaire ambities.
Dergelijke steun levert betere behandelingen op en bevordert ook de oprichting van expertisepolen binnen het ziekenhuis.

Daarom werd in september 2011 de Brugmann Stichting opgericht. De Stichting is een instantie binnen het UVCB die medische en klinische onderzoeksprojecten moet ondersteunen.
Haar missie? Logistieke en financiële steun bieden aan de artsen-onderzoekers van het UVC Brugmann.

De Brugmann Stichting zal daarvoor verschillende strategieën hanteren : organisatie van evenementen (zoals gala's), privésponsoring van eenmalige en concrete projecten, aanmoediging van legaten en uiteraard ook zoeken naar externe financieringsbronnen (beurzen, gewestelijke, federale en Europese subsidies enz.).

In praktijk

Stichting Brugmann
Contactgegevens : Van Gehuchtenplein, 4 te 1020 Brussel - tel. +32 (0)2 477.39.31
Website : http://www.brugmannstichting.be
E-mail : stichting@uvc-brugmann.be