>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol

EFFECT : registre de prise en charge du cancer de l'endomêtre
Status : Lopende (maar gesloten voor rekrutering)

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Utérus
Identificatie Brugmann : NA

Middelen

Bettroken dienst : Hemato-oncologie
Hoofdonderzoeker : Efira
Sponsor : BCR
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de ? ethische commissie.