>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "QoLANA"

Belgian prospective product registry to assess the use of cabazitaxel (Jevtana®) in Combination with oral Prednisone (or prednisolone) in real-life for the treatment of metastatic Castration Resistant Prostate Cancer patients
Status : Lopende (maar gesloten voor rekrutering)

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Urologie
Identificatie Brugmann : QoLANA
Identificatie EudraCT : B079201214948
Identificatie ClinicalTrials.gov : NCT02485691

Middelen

Bettroken dienst : Hemato-oncologie
Hoofdonderzoeker : Efira
Sponsor : Sanofi
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de Bordet ethische commissie.