>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "CA2004004"

Phase 3, Randomized, Open Label Trial of Lenalidomide/Dexamethasone With or Without Elotuzumab in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MM)
Fase III onderzoek| Status : Lopende (maar gesloten voor rekrutering)

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Hémato-onco
Identificatie Brugmann : CA2004004
Identificatie EudraCT : 2010-020347-12
Identificatie ClinicalTrials.gov : NCT01239797

Middelen

Bettroken dienst : Hemato-oncologie
Hoofdonderzoeker : Efira
Sponsor : BMS
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de UZ Gent ethische commissie.