>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol

Etude de l’impact de différents facteurs pronostiques de l’interaction avec le microenvironnement médullaire et du mécanisme pro-apoptotique du valproate sur les lymphocytes B de patients atteints de Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC)
Status : Lopende (maar gesloten voor rekrutering)

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Hémato-onco
Identificatie Brugmann : NA

Middelen

Bettroken dienst : Hemato-oncologie
Hoofdonderzoeker : Basile
Sponsor : IJB
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de Bordet ethische commissie.