>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "DMA"

A phase 2, randomised, single-masked, active controlled, multicentre study to evaluate the efficacy and safety of intravitreal THR-317 administred in combination with ranibizumab, for the treatment of diabetic macular oedema (DMA).
Fase II onderzoek| Status : Lopende (maar gesloten voor rekrutering)

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Ophtamologie Rétine
Identificatie Brugmann : DMA
Identificatie EudraCT : 2017-003897-15

Middelen

Bettroken dienst : Oftalmologie
Hoofdonderzoeker : Postelmans
Sponsor : Thrombogenics
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de UZ Leuven ethische commissie.