>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol

Prevalence and risk factors of epiretinal membrane in diabetic and non-diabetic patients: a prospective, cross-sectional and comparative study
Status : Lopende en rekruterende

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Ophtalmologie Membrane épirétinienne
Identificatie Brugmann : NA
Identificatie EudraCT : B077201734469

Middelen

Bettroken dienst : Oftalmologie
Hoofdonderzoeker : Postelmans
Sponsor : CHUB
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de Brugmann (monocentrique) ethische commissie.