>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "Analyse d'antigènes tumoraux dans le lymphome B"

Convention pour Doctorant
Status : Lopende en rekruterende

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Anatomo-pathologie
Identificatie Brugmann : Analyse d'antigènes tumoraux dans le lymphome B

Middelen

Bettroken dienst : Pathologische anatomie
Hoofdonderzoeker : Dheur
Sponsor : UCL
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de NA ethische commissie.