>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol

Morbi-mortalité de l'homogreffe pulmonaire
Status : Lopende en rekruterende

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Chirurgie cardiaque

Middelen

Bettroken dienst : Cardiologie
Hoofdonderzoeker : Wauthy
Sponsor : CHUB-TFE
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de Brugmann (monocentrique) ethische commissie.