>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "Neurolyse "

New Endoscopic Minimal Invasive Approach for Pudendal Nerve and Inferior Cluneal Nerve Neurolysis: a Clinical Study
Status : Lopende (maar gesloten voor rekrutering)

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Chirurgie
Identificatie Brugmann : Neurolyse
Identificatie EudraCT : B077201733330
Identificatie ClinicalTrials.gov : NCT03883178

Middelen

Bettroken dienst : Chirurgie digestive
Hoofdonderzoeker : Jottard
Sponsor : CHUB
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de Brugmann (CE centrale) ethische commissie.