>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "DISSCO"

Etude randomisée, en double aveugle, multicentrique internationale, sur l'effet de la diacéréine par rapport au célécoxib sur les symptômes et les changements structurels chez des patients atteints d'arthrose du genou, évalués par imagerie par résonnance
Fase III onderzoek| Status : Lopende (maar gesloten voor rekrutering)

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Arthrose
Identificatie Brugmann : DISSCO
Identificatie EudraCT : 2015-002933-23
Identificatie ClinicalTrials.gov : NCT02688400

Middelen

Bettroken dienst : Orthopedische heelkunde
Hoofdonderzoeker : Reynders
Sponsor : TRB Chemedica International
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de Brugmann (CE centrale) ethische commissie.