>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "191622*146"

Observational post-authorisation safety study of VISTABEL® for the treatment of crow’s feet lines (CFL)
Status : Lopende (maar gesloten voor rekrutering)

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Dermatologie
Identificatie Brugmann : 191622*146
Identificatie EudraCT : B143201731286

Middelen

Bettroken dienst : Dermatologie
Hoofdonderzoeker : Richert
Sponsor : ALLERGAN
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de UZ Brussel ethische commissie.