>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol

Convention pour 1 patient
Status : Lopende en rekruterende

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Anatomo-pathologie

Middelen

Bettroken dienst : Pathologische anatomie
Hoofdonderzoeker : Bordet
Sponsor : BORDET
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de NA ethische commissie.