>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "SARCOPENIA9+"

Sarcopenia in acute care patients: Protocol for the European survey Sacopenia 9+ EAMA project
Status : Lopende en rekruterende

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Sarcopénie
Identificatie Brugmann : SARCOPENIA9+
Identificatie EudraCT : B077201939126

Middelen

Bettroken dienst : Geriatrie
Hoofdonderzoeker : Surquin
Sponsor : EAMA
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de Brugmann (monocentrique) ethische commissie.