>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "Preop Breast"

Feasibility study of accelerated preoperative radiotherapy for early breast cancer
Status : Lopende (maar gesloten voor rekrutering)

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Gynécologie : Cancer du sein
Identificatie Brugmann : Preop Breast
Identificatie EudraCT : B077201629257
Identificatie ClinicalTrials.gov : NCT02858934

Middelen

Bettroken dienst : Gynecologie-verloskunde
Hoofdonderzoeker : Nazac/De Ridder
Sponsor : CHUB
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de Brugmann (monocentrique) ethische commissie.