>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "LORD"

Management of low grade ductal carcinoma in situ (low grade DCIS): a randomized, multicenter, non-inferiority trial, between standard therapy approach versus active surveillance
Status : Lopende en rekruterende

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Gynecologie : Cancer du Sein IS
Identificatie Brugmann : LORD
Identificatie EudraCT : B322201733712
Identificatie ClinicalTrials.gov : NCT02492607

Middelen

Bettroken dienst : Gynecologie-verloskunde
Hoofdonderzoeker : Nazac
Sponsor : EORTC 1401
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de KU Leuven ethische commissie.