Taal van het seminarie -> fr

>>La sclérose en plaques et son traitement : actualités en janvier 2022

Details van het seminarie

Wie ?Organiserende dienst(en) : Geneeskunde
Spreker(s) : Borrelli S
Cyclus : Conférences de Médecine

Wanneer ?Datum : 21/01/2022
Uur : 12:30
Duur : 60 minuten

Waar ?Campus : Online
Auditorium : Webex

ContactInlichtingen : Tel. +32 (0)2 477.26.01 - Fax +32 (0)2 477.21.67
Contact E-mail :
secretariat-Medecine-Direction@chu-brugmann.be
Contactpersoon : Secrétariat du service de Médecine

Accreditering aangevraagd

N.B. : La conférence se fera par visioconférence (Webex).

>>Terug naar vorige pagina of zoeken naar andere seminaries.