>>Toegang naar de site Victor Horta : bus 88

Site Horta : stopplaatsen lijn 53

MIVBBus88
Dienstregelingen : http://www.mivb.be

Lijn 88 © MIVB

>>Site Victor Horta : toegang en plan.