>>Rondleiding van het UVC Brugmann

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, deel uitmakend van de Stad Brussel, van de Gemeente Schaarbeek en van hun respectievelijke OCMW, is een openbaar universitair ziekenhuis lid van het IRIS-net en van het UZC Brussel. Het ziekenhuis is verbonden aan de twee Brusselse geneeskundefaculteiten (ULB en VUB) en vormt op de Horta site een ziekenhuisgroepering (OSIRIS) met het UKZKF.

Het UVC Brugmann is gelegen in het noordelijke gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en is voorzien van een rijk ziekenhuispalet (3 sites die elkaar aanvullen) en van een specifiek architectuur in constante verbetering. Het ziekenhuis verzekert het volledige zorgaanbod voor volwassenen, met uitzondering van neurochirurgie, radiotherapie en orgaantransplantatie.

Als openbaar ziekenhuis met een sterke sociale persoonlijkheid, streeft het UVCB naar een goed onthaal en een uitstekende verzorging voor alle patiënten, ongeacht hun herkomst, hun geloofsovertuiging, hun maatschappelijke of economische situatie.

Het UVC Brugmann is ook voorzien van een uitgesproken universitair karakter. Het ziekenhuis is een smeltkroes van research activiteiten (eerste producer van wetenschappelijke artikelen van de IRIS structuur). Als opleidingscentrum voor gezondheidsberoepen, huisvest het UVCB onder andere, in samenwerking met de geneeskundefaculteiten en de Franstalige en Nederlandstalige Hogescholen, een 20-tal postgraduaatprogramma's voor geneesheren specialisten en talrijke stages voor verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedici.

Als tweede hoofdlijn binnen de universitaire roeping, beschikt het UVC Brugmann over verscheidene referentiecentra van supraregionale omvang : behandeling van verslavingsproblemen, fysiologie en behandeling van slaapapneu , retinologie en revalidatie van de patiënten met een verminderd gezichtsvermogen, elektrofysiologie van het hart, chirurgie voor aangeboren hartafwijkingen, foetale genees- en heelkunde, opsporing en behandeling van osteoporose, immuno-allergologie, veiligheid van de bloedtransfusie, enz.
Het UVC Brugmann verzekert eveneens de vernieuwende pluridisciplinaire opvolging van vaak voorkomende aandoeningen : hoog risico zwangerschappen, hartziekten, atheromatose, diabetes mellitus, morbide obesitas, kanker, somatische en cognitieve veroudering, revalidatie na een beroerte en aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Op korte en middellange termijn is de ambitie van het UVC Brugmann om zich onder meer toe te leggen op :

  • de promotie van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid in de onthaalfuncties, in de hospitalisatie-eenheden en in de medisch-technische diensten ;
  • de ontwikkeling van referentieactiviteiten (school voor geriatrie, centrum voor fysieke geneeskunde, psychiatrisch daghospitaal, het plaatsen van percutane hartklepprothesen, niet-invasieve prenatale opsporing van aangeboren en genetische afwijkingen) ;
  • de versterking van zijn rol als universitair opleidingscentrum, rekening houdend met het toenemend aantal studenten in de geneeskunde en geneesheren in opleiding ;
  • de intensivering en de profesionnalisering van de klinische studies betreffende nieuwe molecules en nieuwe medische uitrustingen, zowel op basis van eigen middelen als in samenwerking met de biomedische industrie ;
  • de afwerking van de renovatie van de infrastructuur (de nieuwe polikliniek Madeleine Lejour op de Horta site, het Henri Vis gebouw gewijd aan het moederkind programma op dezelfde Horta site, de nieuwe ziekenhuisvleugel op de Brien site waarbij de uitbatingsoppervlakten worden verdubbeld).
Het medisch-heelkundig onderdeelHet geriatrisch onderdeelHet onderdeel moeder-kindHet onderdeel psychiatrieHet revalidatie onderdeel
Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann draagt zorg voor u...