>>Het vrijwilligerswerk in het UVC Brugmann

Vrijwilligerswerk

Het project

Bij het bekijken van het vrijwilligerswerk in de ziekenhuissector komen al vlug het belang en de troeven hiervan naar boven. Inderdaad, het vrijwilligerswerk laat toe :

 • Het welzijn, het moreel en fysieke comfort van de patiënten te verbeteren
 • Is in overeenstemming met de humaniserende rol van elke verzorgingsinstelling
 • Biedt mogelijkheden aan personen die zich vrijwillig willen inzetten als hulp voor onze patiënt

Bijgevolg heeft de Directie van het ziekenhuis beslist dit dossier te ondersteunen en het belang hiervan te erkennen.

>« Het vrijwilligerswerk heeft zoveel waarde dat het geen prijs heeft. »

De voornaamste kwaliteiten van een vrijwilliger

 • Belangstelling hebben voor de sociale invulling van het ziekenhuis
 • Het respecteren van de andere, zijn intimiteit, en privé leven, zijn geloofs en filosofische overtuiging te eerbiedigen
 • De discretie en de naleving van de confidentialiteit
 • De zin in contact met anderen en het belang van een goede groepsgeest erkennen
 • De luisterbereidheid en de dienstbaarheid in zich dragen
 • Open staan voor andere culturen

Enkele voorbeelden van de activiteiten van de vrijwilligers

 • Oriëntatie en ontvangst van de patiënten, hun families en de bezoekers
 • Animaties, leiden van ateliers
 • Voorlezen van kranten, tijdschriften, boeken
 • Begeleiding van patiënten tijdens hun wandelingen
 • Verdeling van koffie en snoepgoed
 • Beheer van een bibliotheek
 • Ontwerpen en verkoop van voorwerpen/ambachtelijke producten die door de patiënten worden verwezenlijkt

>>Voor alle verdere informatie : Contact