>>Pathologische anatomie

Het laboratorium voor Anatomo-pathologieAnalyse...

Op de site Horta, het laboratorium voor pathologische Anatomie centraliseert de operatiestukken en biopsieën vanuit deze campus, vanuit de site Brien en vanuit het Kinderziekenhuis.

Deze essentiële dienst, die de meeste patiënten niet of slecht kennen, analyseert weefsels ter bevestiging of bepaling van de aard van de ziekten (infecties, goedaardige tumoren, kanker, enz.) en om er de oorzaak van op te sporen.

Elk afgenomen stukje weefsel ondergaat immers een anatomo-pathologisch onderzoek : macroscopisch en microscopisch onderzoek, immuno-histochemische kleuring, immunofluorescentie en elektronenmicroscopie.

Het laboratorium (ISO 9001 : 2015 gecertificeerd) heeft een belangrijke algemene praktijk, met bijzonder actieve sectoren binnen gynaecologie-verloskunde en gastro-enterologische pathologieën, en is ook gespecialiseerd in pediatrische, fœtale, nier-, lever-, neurologische, neuro-musculaire en cardiovasculaire pathologieën.

Biobank

Het UVC Brugmann neemt deel aan de Kankerplan Actie 27. Onze “Tumorotheek”, een biobank, bewaart geanonimiseerde weefselstalen die beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

De Tumorotheek staat in de dienst Anatomopathologie van het UVC Brugmann. Onderzoekers kunnen toegang krijgen tot de stalen via een federale website, de Belgian Virtual Tumourbank (BVT), en via een gemeenschapswebsite, de Biotheek Wallonië-Brussel (BWB). Door haar deelname aan de BVT en de BWB, maakt de Tumorotheek van het UVC Brugmann ook deel uit van het BBMRI-ERIC netwerk. Dit netwerk coördineert de verschillende Europese biobank initiatieven.