>>Endocrinologie

Een dosimeter in het laboratorium voor Endocrinologie
  • Diagnose en behandeling van alle endocriene aandoeningen, in het bijzonder diabetes (erkend “conventiecentrum”), schildklieraandoeningen en stoornissen in de stofwisseling fosfor-calcium.
  • Opvang voor ambulante zorgen en specifieke endocrinologische hospitalisatie (uniek voor de IRIS structuur).

Een beetje geschiedenis...

Naast de traditionele klinische endocrinologie (diabetologie, thyroïdologie,...) bestudeerde Prof. Maurice Verbanck het fosfocalcair metabolisme en de beenderstatus. Prof. J. Corvilain en zijn medewerkers waren één van de eersten in België die in het bloed het parathyroiedhormoon opspoorden, de belangrijkste regulator van de calcemie. Het ziekenhuis is vandaag de dag een referentiecentrum voor chirurgie van de parathyroiedklieren.

Daarnaast werden nog andere technieken ontwikkeld, zoals de meting van de metabolieten van vitamine D,
waarvan de beenderstatus afhangt. Die onderzoeks­technieken, aangevuld met andere recente ontwikkelingen, maken het UVC Brugmann een gekend centrum voor de behandeling van fosfocalcaire aandoeningen en skeletstoornissen.