>>Intensieve zorgen

EIZ Eenheid voor Intensieve ZorgEenheid voor Intensieve Zorg

De Eenheden voor Intensieve Zorg (EIZ) maken deel uit van de afdeling Kritieke Geneeskunde.
Zij vangen patiënten op waarvan de aangetaste vitale functies een bewaking of een behandeling in de reanimatiezaal vereisen, zowel voor heelkundige als voor medische pathologieën.

Er zijn drie polyvalente EIZ : een eenheid van 9 bedden op de site Brien, en twee eenheden van 12 bedden op de site Horta, voor de bewaking en de optimale behandeling van alle reanimatiepathologieën.

De Eenheden voor Intensieve Zorg staten in voor alle gevallen waarbij een strikt toezicht op de vitale functies is vereist, in het bijzonder patiënten met acute hartinsufficiëntie (ernstig en gecompliceerd myocardinfarct), met acute respiratoire problemen, in shocktoe­stand, en patiënten in coma. Zij vangen ook de geopereerde patiënten op die enkele uren of dagen moeten worden opgevolgd.