>>Kliniek voor speel en andere gedragsverslavingen

Kliniek  voor speel en andere gedragsverslavingen

De Kliniek voor speel en andere gedragsverslavingen biedt al sinds 20 jaar een gespecialiseerde behandeling aan voor verslaafde spelers binnen de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie. De kliniek werd opgericht door professor Isidore Pelc en werd geleidelijk uitgebreid om aan de behoeften van de bevolking tegemoet te komen. Op het ogenblik beschikken we over een gespecialiseerde ploeg waardoor de speelkliniek zich kan ontwikkelen op het vlak van behandeling , preventie en onderzoek.

De individuele hulpverlening aan mensen die aan kans- en gokspelen verslaafd zijn, maakte al snel duidelijk dat een multidisciplinaire behandeling nodig was: psychologische, sociale, medische en familiale ondersteuning. Spelers die problemen hebben, kunnen niet alleen op een individuele opvolging rekenen, maar ook op koppeltherapieën.

Daarnaast is er ook een ondersteuning voor familieleden van de spelers.

Nu de informatica en het Internet een almaar belangrijkere plaats innemen, vangt de speelkliniek ook een groot aantal mensen (vooral adolescenten en jongvolwassenen) op met symptomen van computerverslaving (Internet, videospelletjes,...).

Activiteiten

De activiteiten van de speelkliniek kunnen we in twee grote groepen onderverdelen, in de eerste plaats de hulpverlening aan mensen met psychologische, sociale en medische moeilijkheden als gevolg van een speelprobleem, en in de tweede plaats het wetenschappelijke onderzoek.

Voor mensen met moeilijkheden biedt de speelkliniek individuele, familiale en koppeltherapieën aan om het excessieve gedrag aan te pakken (spelen en internet), en een farmacologische behandeling voor de verwante problemen (depressie, angstgevoelens, …). Indien nodig werkt de speelkliniek samen met andere gespecialiseerde therapeuten (pedopsychiatrie, stemmingsstoornissen, alcoholisme, tabakverslaving, andere verslavingen, …). Voor familieleden en gezinnen is er een ondersteuning mogelijk in de vorm van informatie over de pathologie of over de houding die men tegen de speler moet aannemen. Ook een doorverwijzing naar de psychotherapie als ondersteuning is mogelijk. De speelkliniek voert ook raadplegingen uit voor de ziekenhuisafdelingen van het UVC Brugmann. We vermelden ook de noodlijn die 24 uur op 24 bemand is om tegemoet te komen aan de dringende behoeften van personen in moeilijkheden.

Groen nummer (24u/24) : 0800/35.777

De afdeling “onderzoek” van de speelkliniek wil via haar activiteiten een beter inzicht verwerven in de fenomenen die gepaard gaan met de verstoring van het speelgedrag. We streven er meer bepaald naar om de redenen te begrijpen waarom het speelgedrag zich niet wijzigt ondanks de talrijke en onmiskenbare schadelijke gevolgen ervan. Uiteindelijk willen we met ons werk nieuwe therapievormen uitwerken om een aantal mechanismen aan te pakken, die bij de overgang van een gecontroleerde speelse activiteit naar een dwangmatige beoefening van het spel betrokken zijn.

Hulp

  • Spelers : iedereen die zich vragen stelt over zijn speelgedrag of hulp wenst, kan een afspraak maken voor een therapeutische behandeling.
  • Internet (computerverslaving) : iemand die bij videospelletjes of bij internetgebruik een problematisch gedrag vertoont, kan een afspraak maken voor een therapeutische behandeling.
  • Familieleden : familieleden en andere verwanten van personen met een speel- of internetprobleem kunnen een afspraak maken voor een gezins- of partnergesprek of voor een individueel gesprek.
  • Gratis hulpprogramma via internet dat wij aanbieden aan spelers die willen stoppen met spelen of die minder willen gaan spelen : stopgokken.gokkliniek.be.

Om een afspraak te maken : klik hier.

>>Nieuws van de kliniek voor speel en andere gedragsverslavingen.