>>Slaaplaboratorium

De impact van een goede slaap op de kwaliteit van het leven staat niet meer ter discussie...

Het slaaplaboratorium is gericht op een geheel van patiënten met om het even welk slaapprobleem en heeft op de eerste plaats een diagnostische doelstelling. Het werkt samen met andere medische specialisaties (voornamelijk pneumologie, NKO en neurologie).

Het houdt een gespecialiseerd onderzoek in dat toelaat een ambulante behandelingsstrategie op te zetten. Voor een vollediger check-up wordt een kort verblijf voorgesteld.

Dankzij 5 bedden, zeven dagen op zeven, biedt het team van het slaaplaboratorium zijn patiënten de mogelijkheid om één of twee opeenvolgende nachten door te brengen in het kader van een diagnostische aanpassing van de verschillende slaapstoornissen. Voor 2/3 van hen is het doel 's nachts ademhalingsstoornissen uit te sluiten.

Gedurende de opname op de afdeling, worden encefalografische metingen gedaan (EEG) tijdens de slaap en de analyse hiervan stelt ons in staat om een behandeling op te zetten van slapeloosheid of over- vermoeidheid om een differentiële diagnose te maken tussen depressies van meer psychologische of meer van biologische oorsprong, tot het onderkennen van nachtelijke apnoe (adempauze), snurken, myoclonieën (spiercontracties), en dat binnen 80 bekende slaapstoornissen.

Het behandelingsplan wordt dan doorgegeven aan de verwijzende geneesheer (al dan niet verbonden aan het ziekenhuis) en de effectiviteit van de behandeling kan opgevolgd worden tijdens een latere opname.

In geval van een slaapapneu-syndroom zal een behandeling met niet-invasieve beademing (CPAP) worden gestart alvorens naar huis te gaan.

Onze slapeloosheidskliniek is ook beschikbaar voor de behandeling van patiënten die lijden aan slapeloosheid, zowel individueel als in groepstherapie.

Polysomnografisch onderzoekPolysomnografisch onderzoekCPAP

>>Meer informatie over de Instelling voor Psychiatrie.