>>Dieetleer

Welke taken vervult de diëtiste binnen de ziekenhuisinstelling ?

  • Zij waakt over het voedingsevenwicht en over de nutritionele kwaliteit en de aspecten van de voeding inzake gezondheid en smaak. Zij doet dit mits naleving van de medische indicaties, de pathologie, de persoonlijke smaken en de gewoonten van de patiënt gedurende zijn hospitalisatie.
  • Zij voert opvoedings-, evaluatie- en preventieve acties. Deze kunnen zowel op individueel als op gemeenschappelijk vlak plaatsvinden.
  • Zij leidt opleidings- en informatieprogramma's.

De diëtiste voert deze functies uit bij patiënten in samenwerking met de andere gezondheidsprofessionelen.

Zij richt zich tot alle personen, al of niet gehospitaliseerd, in het kader van de algemene voeding en tot de personen die een geïndividualiseerde voedingsopvolging vereisen namelijk in geval van overgewicht, ondervoeding, spijsverteringspathologieën, stofwisselingsziekten, enz.

De diëtiste waakt over het voedingsevenwicht en over de nutritionele kwaliteit

De afdeling beschikt over een consultatie op de polikliniek. Zij ontvangt elke persoon, in het bezit van een medisch attest, die een diëtiste wil raadplegen.

Maaltijden en dieet van de gehospitaliseerde patiënt

Maaltijden van de gehospitaliseerde patiëntDe keuken van het UVC Brugmann (in samenstelling met de dienst Dieetleer) stelt alles in het werk om aangepaste maaltijden te bereiden, rekening houdend met het specifieke karakter van het ziekenhuismilieu.

Van zodra u in de verzorgingseenheid bent opgenomen, raden wij u aan uw voorkeur of bijzondere dieetregels te laten kennen, opdat de keuken hiervan zou ingelicht worden.

Er bestaan een aantal standaarddiëten die eventueel door uw geneesheer kunnen worden voorgeschreven : zoutloos, voor diabetici, cholesterolverlagend, enz.

De begeleiders worden eveneens uitgenodigd hun maaltijden in de kamer of in het personeelsrestaurant (op de site Horta) te nuttigen.