>>Nierlithiasis

De Kliniek voor nierlithiasis en mineraalmetabolisme (CLiReMM) van het UVC Brugmann is een unieke multidisciplinaire structuur in Brussel waar biologen, diëtisten, nefrologen, radiologen en urologen samenwerken.

Het biedt een alomvattende behandeling van nierstenen, van de diagnose tot de behandeling, alsook het voorkomen van herval.

Achtergrond

Nierstenen (of lithiasis) zijn een aandoening die de laatste decennia veel vaker voorkomt in geïndustrialiseerde landen. Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan een verandering van de eetgewoonten.

De ontwikkeling van nefrolithiasis kan ook worden beïnvloed door milieu-, stofwisselings- en zelfs genetische factoren.

Een urologische behandeling kan noodzakelijk zijn in de acute fase en/of eventueel op afstand tijdens een episode van nierkoliek, voor de eliminatie van mogelijk achtergebleven stenen. De dienst Urologie beschikt over het volledige gamma behandelingen: lithotripsie, endo-urologie, percutane chirurgie of klassieke chirurgie.

Een nefrologische behandeling is erop gericht de oorzaken op te sporen die tot de vorming van stenen leiden. De diagnostische aanpak omvat twee metabolische evaluaties met tussenpozen van zes maanden.

Gezien de hoge hervalkans (ongeveer 50% binnen 5 tot 10 jaar) is het bovendien noodzakelijk geïndividualiseerde secundaire preventiemaatregelen te nemen.