>>Aankomst in het ziekenhuis

Uw hospitalisatie is voorzien ? Plan uw verblijf !
Op de opnamedienst...

Uw vooropname regelen

Waar en wanneer ? Eenmaal uw hospitalisatie is beslist, meldt u zich, in het bezit van uw hospitalisatieaanvraag, aan op de opnamedienst van de respectievelijke site van het UVC Brugmann (zie uurregeling en localisatiePDF) om de administratieve formaliteiten in orde te brengen en om een aanbetaling te doen. Dankzij de vooropname wint u tijd bij uw aankomst en beschikt u over alle nuttige informatie over de planning en de organisatie van uw verblijf in het ziekenhuis.

Vereiste documenten :

SIS-kaart
 • Het verzoek tot opname uitgaande van uw geneesheer ;
 • Uw identiteitskaart of paspoort ;
 • Uw Europese gezondheidskaart (indien van toepassing) ;
 • Eventueel de kaart van uw hospitalisatieverzekering ;
 • Elk document dat uw lidmaatschap tot een organisme bevestigt dat mogelijk tussenkomt voor de hospitalisatiekosten (tussenkomst van de EEG, briefjes van de NIOOO, kaart van de stad Brussel,…) ;
 • Het verzoekschrift van het OCMW of van Fedasil, indien u geholpen wordt door één van beide organisaties ;
 • De namen, adressen en telefoonnummers van uw behandelende geneesheer en van een contactpersoon ;
 • Bij een arbeidsongeval of een schoolongeval : het behoorlijk ingevulde formulier of de naam en het adres van de werkgever of de school en de exacte gegevens van de verzekeringsmaatschappij.

Verklaring tot opname (keuze van de kamers en het honorariastelsel) : Tijdens uw vooropname wordt u uitleg verschaft over de keuze van de kamers en hun kostprijs, alsook over de medische honoraria. Op dat moment worden eveneens uw keuzes bevestigd via de ondertekening van de verklaring tot opname (zie voorbeeld van opnameverklaring en verklarend documentPDF).

Welke kamer kiest u ? Er bestaan verschillende kamertypes op de drie sites van het UVC Brugmann. Wij doen er alles aan om er bijzonder functionele en aangename ruimten van te maken. Kamersupplementen zullen om persoonlijke redenen worden aangerekend indien u verblijft in een individuele kamer (zie tarievenPDF). Uw kamerkeuze zal gerespecteerd worden naargelang de beschikbaarheid en de prioriteit (spoed en ernst van de aandoening, medische afzondering, ...). Het kamertype heeft absoluut geen invloed op de kwaliteit van de behandeling. De facturatie gebeurt op basis van de prijs van de kamer die u daadwerkelijk werd toegestaan.

Televisie / Telefoon : Aan het opnamebureau kunt u een afstandsbediening huren, waarmee u de TV van uw kamer activeert. Elke kamer beschikt over een telefoon. Om te kunnen bellen en om oproepen te kunnen ontvangen, moet u deze telefoon laten activeren op de opnamedienst (zie tarieven en uurregeling van de administratieve dienstenPDF).

Internetnetwerk (Wi-Fi) : Voor de gehospitaliseerde patiënten, die gebruik maken van een smartphone of een laptop, kunnen tot een gratis internettoegang genieten (via het netwerk « Free WIFI Brugmann »).

De medische honoraria : Indien u er voor kiest om behandeld te worden door een geneesheer van het team, betaalt u geen honorariasupplementen. Het basisereloon is wettelijk vastgelegd. Uw verzekeringsinstelling komt tussen op basis van dit officieel tarief (algemeen stelsel). Indien u wenst behandeld te worden door uw privégeneesheer, zullen supplementen aangerekend worden. De gepersonaliseerde optie is enkel mogelijk in een individuele kamer (gepersonaliseerd stelsel). Het honorariasupplement is het bedrag dat een geneesheer kan vragen bovenop het basistarief van een prestatie. Dit supplement wordt uitgedrukt in een percentage (tot 300 %).

U wenst te worden begeleid tijdens uw hospitalisatie ? In bepaalde omstandigheden, in bepaalde eenheden en met het akkoord van de zorgeenheid, is het mogelijk om een begeleider te laten logeren tijdens uw hospitalisatie (zie tarievenPDF).

Wat dient u te betalen ? Volgens het systeem van de derde betaler, draagt uw ziekenfonds of uw verzekeringsinstelling de meeste kosten (verblijfskosten, medische honoraria, bepaalde farmaceutische specialiteiten).

Als patiënt betaalt u :

 • een persoonlijke bijdrage bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid,
 • een dagelijks forfaitair bedrag voor de terugbetaalde geneesmiddelen,
 • de niet-terugbetaalde farmaceutische specialiteiten,
 • bepaalde toebehoren (bijvoorbeeld protheses) die niet of gedeeltelijk worden terugbetaald,
 • bepaalde niet-medische producten en diensten,
 • de kamersupplementen alsook andere comfortkosten (telefoon, televisie, flessen water, enz.),
 • eventuele ziekenwagenkosten.

Uw verzekeraar kan, naargelang de polis die u hebt afgesloten, alle kosten of een deel ervan ten laste nemen.
Bij uw vooropname, wordt het voorschotbedrag meegedeeld. U kunt het voorschot meteen betalen of ten laatste op de dag van uw opname (cash, Bancontact, Visa, Mastercard, American Express). Het te betalen voorschotbedrag wordt berekend op basis van het kamertype en uw statuut van verzekerde. Dit voorschot dekt een deel van de door u te betalen hospitalisatiekosten, dat nadien van uw factuur zal worden afgehouden. Indien uw verblijf wordt verlengd, ontvangt u een intern schrijven waarbij u zult worden uitgenodigd om per 7 dagen een verlenging van uw voorschot te betalen. Het saldo betaalt u na ontvangst van uw factuur (zie de algemene voorwaarden).

U wordt onthaald door iemand van het verplegend personeel die u naar uw kamer zal brengen...

De dag van opname

Uw persoonlijke voorbereiding : Wij vragen u om de door uw geneesheer medegedeelde bepalingen te respecteren. Indien u wordt geopereerd, verwijdert u uw juwelen en uitneembare protheses alvorens naar de operatiezaal te gaan. Wij vragen u uw nagels niet te lakken en om zo weinig mogelijk make-up te gebruiken.

Wat brengt u mee ?

Voor uw geneesheer of verpleger/verpleegster :

 • De medische verslagen, de röntgenfoto’s en de verslagen van bijkomende onderzoeken in uw bezit
 • De lijst met geneesmiddelen die u neemt
 • Uw persoonlijk dieet (indien van toepassing)
 • Naam, adres en telefoonnummer van uw behandelende geneesheer

Uw persoonlijke spullen :

 • Kledij en ondergoed voor overdag en ‘s nachts, kamerjas, pantoffels
 • Toiletgerief : scheergerief, zeep, tandpasta, tandenborstel, haarkam, washandjes, handdoeken, papieren zakdoeken
 • Boeken, tijdschriften, enz.

Vermijd :

 • kostbare juwelen, enz. ;
 • veel geld ;
 • andere kostbaarheden.

Wij zien af van elke verantwoordelijkheid in geval van verlies of van diefstal van uw persoonlijke spullen of geld ! Indien u niet anders kunt, kunt u deze voorwerpen steeds achterlaten aan de Centrale Kassa tegen ontvangstbewijs. Dit document dient u voor te leggen om uw voorwerpen terug te krijgen (zie urenPDF).

Wat doet u bij aankomst (behalve Materniteit) ? Op de vastgelegde datum meldt u zich bij de opnamedienst. Indien u reeds reserveerde bij de vooropname, dient u enkel nog het voorschot te regelen (indien dit nog niet gebeurde) en vraagt u uw dossier te activeren. Opgelet : gelieve 1 uur vóór het door uw geneesheer aangewezen uur aanwezig te zijn. Indien u niet voorafgaandelijk reserveerde, moet u nog alle formaliteiten vervullen, wat meer tijd in beslag zal nemen.

N.B. : U ontvangt een identificatiearmbandPDF via de Opnamedienst die u aan uw pols zal dragen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Naar uw kamer gaan : Het personeel van het opnamebureau zal u tonen waar uw hospitalisatie-eenheid zich bevindt. Indien u door uw gezondheidstoestand niet alleen naar uw kamer kunt gaan, richt u dan tot het personeel van het onthaal. Gelieve u naar het bureau van de verplegers/verpleegsters te begeven op de verpleegeenheid. Ter plaatste wordt u onthaald door iemand van het verplegend personeel die u naar uw kamer zal brengen. U krijgt informatie over het aangeboden comfort en over het verloop van uw hospitalisatie.

U wordt opgenomen op de spoedafdeling ?

Na het toedienen van de eerste zorgen zal ons team u laten opnemen in een geschikte verpleegeenheid, indien uw toestand dit vereist. De eerste opnameformaliteiten worden onmiddellijk op de spoeddienst geregeld. Wij vragen u echter zich binnen de 24u aan te melden bij de opnamedienst om uw dossier te vervolledigen. Een familielid kan eveneens deze administratie in orde brengen.

!Noodsituatie in verband met zwangerschap :

 • Als je minder dan 12 weken zwanger bent, ga dan naar de spoeddienst.
 • Als je meer dan 12 weken zwanger bent, ga dan naar de prenatale raadpleging (tussen 8u en 17u) of naar het bevallingskwartier (tussen 17u en 8u).

>>Hospitalisatie gids.