>>Uw vertrek voorbereiden

Het ziekenhuis verlaten

Uw vertrek

Wij laten u, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk weten wanneer u het ziekenhuis mag verlaten.
Uw arts zal u het precieze tijdstip en de dag van uw vertrek meedelen.

Vóór u het ziekenhuis verlaat, verzoeken wij u :

  • te controleren of u niets in de kamer hebt laten liggen;
  • naar het verpleeglokaal van uw zorgeenheid te gaan om er uw persoonlijke medische gegevens af te halen.
    !Nuttig weetje : denk eraan in het verpleeglokaal naar uw opnameattest voor het ziekenfonds te vragen.
  • Uw afstandsbediening binnen te brengen op de opnamedienst.

Als u het ziekenhuis wilt verlaten zonder toestemming van de dokter zult u een document moeten ondertekenen dat het UVC Brugmann vrijstelt van iedere aansprakelijkheid.

Medisch dossier

De artsen die u behandelden, zullen uw huis arts een opnameverslag sturen. Bij uw vertrek uit het ziekenhuis bezorgen ze u alle informatie over uw behandeling en opvolging (voorschriften, nieuwe afspraken, eventuele bijkomende onderzoeken).

Facturatie

Enkele weken na uw vertrek ontvangt u een factuur (zie onze algemene voorwaarden). Daarop staan uw diverse verblijfskosten. De facturen moeten binnen de 15 dagen na verzending worden betaald. Voor vragen over uw factuur kunt u ons bellen (iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur) of mailen.

Bent u verzekerd in het buitenland ?

Dan verzoeken we u contact op te nemen met uw verzekeringsagent en te vragen naar de praktische terugbetalingsvoorwaarden (wat u moet doen voorafgaand aan uw ziekenhuisopname, de termijn waarbinnen de verzekering moet worden ingelicht over de ziekenhuisopname, wat u moet doen voor de betaling van de opnamefactuur). U blijft wel verantwoordelijk voor de betaling van de factuur voor uw opname in UVC Brugmann.

Ziekenhuisbemiddeling

Als u ontevreden bent, raden we u aan altijd eerst te praten met uw arts, de verantwoordelijke van de dienst, de zorgverlener of hoofdverpleegkundige, om eventuele misverstanden op te helderen. Als dit niet het verhoopte resultaat oplevert, kunt u zich ook richten tot de bemiddelaar.
Die zal samen met u naar een oplossing zoeken en trachten de communicatie met de zorgverlener te herstellen.
Alle klachten worden zorgvuldig opgetekend en onderzocht.

>>Hospitalisatie gids.