>>Het ziekenhuis verlaten

Het ziekenhuis verlaten

Wanneer en hoe ?

In de mate van het mogelijke, stellen wij alles in het werk om u zo snel mogelijk mee te delen wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. De sociale dienst staat voor u klaar om uw vertrek te helpen regelen (revalidatie, herstel, thuishulp, …).

Toestemming, medische documenten, medische follow-up

Uw geneesheer van het ziekenhuis zal u de toestemming geven om het UVC Brugmann te verlaten. Indien u het ziekenhuis verlaat zonder akkoord van de geneesheer, moet u een document ondertekenen dat het UVC ontlast van elke verantwoordelijkheid.
De geneesheer van het UVC Brugmann zal een hospitalisatieverslag opsturen naar uw behandelende arts. Hij zal u ook alle informatie verschaffen voor uw verdere behandeling (voorschrift, afspraken die moeten worden gemaakt, ...)

Eventuele formaliteiten

Richt u tot de opnamedienst vóór uw vertrek :

  • Om de afstandsbediening van uw TV terug te geven. Neem ook uw ontvangstbewijs mee zodat men uw waarborg kan terugbetalen.
  • Haal uw kostbare voorwerpen af aan de Centrale Kassa (zie uurregelingPDF).

De telefoon moet in de kamer blijven en zal automatisch gedesactiveerd worden wanneer u het ziekenhuis hebt verlaten.

Vervoer

Er is openbaar vervoer in de buurt van elke site.
Taxi’s komen tot aan de verpleegeenheid. Wij kunnen een beroep doen op de ambulancedienst van uw keuze indien u dat wenst. Richt u tot het verplegend personeel van uw eenheid. De factuur voor uw vervoer zal naar u thuis worden opgestuurd door de ambulancemaatschappij.

Verblijfskosten en factuur

Enkele weken na uw ontslag uit het ziekenhuis, ontvangt u uw factuur (zie de algemene voorwaarden).
Het gaat hierbij om een offi cieel document waarvan de inhoud en de presentatie onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De voorschotten die u betaalde, zullen van uw factuur worden afgehouden. Voor vragen met betrekking tot uw factuur, kunt u met ons contact opnemen of u kunt ook langskomen op de dienst Facturatiebetwisting (zie uurregelingPDF).

Wij wensen u veel beterschap en blijven te uwer beschikking voor eventuele vragen in verband met uw verblijf.

>>Hospitalisatie gids.