>>Uw verblijf

De best mogelijke zorgen

Uw kamer en haar omgeving

1. Telefoon*

In iedere kamer staat een telefoon. Hij moet worden geactiveerd op de opnamedienst voor €2,50/dag. Het totaalbedrag van de gevoerde gesprekken (€0,50 per eenheid) wordt bij uw ziekenhuisrekening geteld. Om een opgenomen patiënt van buitenaf te bellen, vormt u +32 (0)2 477.22.00.

2. Televisie*

Voor het gebruik van de televisie in uw kamer betaalt u €3,50 per dag. De afstandsbediening waarmee u de televisie in uw kamer kunt activeren, huurt u op de opnamedienst. U betaalt een waarborg van €20 die u terugkrijgt wanneer u de afstandsbediening terugbrengt. Terugbetaling gebeurt na afgifte van uw ontvangstbewijs.

3. Wifi*

Deze dienst is volledig gratis in het UVC Brugmann.
Inloggen gebeurt via uw eigen toestel.

4. Extra bed*

Als u in een individuele kamer verblijft, dan kunt u voor €15 per dag gebruikmaken van een extra bed voor een familielid of partner, naargelang de keuze van de kamer.

* Onder voorbehoud van beschikbaarheid en/of openingsuren, afhankelijk van de dienst.

5. Herhaling van uw voorschot

Na 7 dagen en wekelijks zal het voorschot van uw opnamekosten worden herhaald.

6. Personeel

Om u de beste zorgen te kunnen bieden, zult u worden behandeld door een multidisciplinair team. Als universitair ziekenhuis draagt het UVC Brugmann actief bij aan kennisoverdracht. Stagiaires en postgraduaten bekleden daarom een belangrijke plaats in ons ziekenhuis. Er staat een team vrijwilligers voor u klaar om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken (uitlenen van boeken, uitdelen van drankjes …).

!Nuttig weetje : de wet inzake de rechten van patiënten van 22 augustus 2002 bepaalt dat de patiënt de beroepsbeoefenaar vrij mag kiezen. In naleving van de rechten van de patiënt spant het UVC Brugmann zich in om aan die keuze tegemoet te komen. Toch is dit recht niet absoluut en kan het worden beperkt in de volgende situaties: de aanwezigheid van slechts één beoefenaar voor de vereiste zorgen, omstandigheden die eigen zijn aan de ziekenhuisorganisatie, medische noodgevallen, ...

7. Maaltijden

De maaltijden worden opgediend :

  • Site Horta : ontbijt tussen 8u en 9u, middagmaal tussen 12u30 en 13u30, avondmaal tussen 18u en 19u
  • Site Brien : ontbijt tussen 8u en 9u, middagmaal tussen 12u en 13u, avondmaal tussen 17u en 18u
  • Site Koningin Astrid : ontbijt tussen 8u en 9u, middagmaal tussen 12u en 13u, avondmaal tussen 17u en 18u

Vanzelfsprekend houden we rekening met uw behandeling, dieetvoorschriften en religieuze overtuiging.

8. Ziekenhuishygiëne

De handen wassen is een eenvoudig gebaar. En toch is het essentieel om het risico op de overdracht van gevaarlijke ziektekiemen te beperken en zelfs te voorkomen. Het is aanbevolen om de handen met zeep te wassen wanneer ze vuil zijn, nadat u naar het toilet bent geweest, nadat u uw neus hebt gesnoten en vóór en na het eten. Die regel valt onder de algemene voorzorgsmaatregelen, maar voor sommige patiënten gelden er extra voorzorgen (zoals een isolement voor besmettelijke ziekten).

In een aantal omstandigheden zullen wij uw bezoekers ook vragen om hun handen te ontsmetten om te voorkomen dat zij eventuele ziektekiemen overdragen. We vragen hen die aanbevelingen na te leven.

!Nuttig weetje : om hygiënische redenen zijn planten in een pot niet toegelaten op de kamer. Tenzij anders vermeld, zijn snijbloemen wel toegelaten.

Voor een goed verblijf in het ziekenhuis

9. Rookvrij ziekenhuis

Het UVC Brugmann maakt deel uit van het Europese netwerk 'Rookvrij ziekenhuis'. Het verbindt zich ertoe een gezonde omgeving te scheppen voor zijn patiënten, de bezoekers en het personeel. Roken is in het ziekenhuis dan ook verboden. Wilt u hulp bij het stoppen met roken? Praat erover met het verplegend team. We hebben specialisten die u kunnen helpen.

10. Bezoeken

Tot uw dienst :

Restaurant

We hebben restaurants voor bezoekers :

  • Site Horta : Cosy, aan ingang E4, serveert gezonde en gevarieerde snacks (openingsuren: 08.00 uur tot 18.00 uur en in het weekend van 11.00 uur tot 17.00 uur). Louis Delhaize, aan de ingang van gebouw A, opent zijn deuren 7/7 van 07.00 uur tot 20.00 uur.
  • Site Brien : Cosy, op de 1e verdieping van het hoofdgebouw, serveert gezonde en gevarieerde snacks. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 16.00 uur

In de drie sites vindt u ook drank- en snackautomaten.

>>Hospitalisatie gids.