>>UVC Brugmann : huishoudelijk reglement

Het ziekenhuis en al zijn personeelsleden willen u als patiënt een optimale opvang en een kwalitatieve zorgverpleging bieden.

Als openbaar universitair  ziekenhuis wordt alles in het werk gesteld opdat uw verblijf bij ons in optimale omstandigheden zou verlopen en met respect voor uw sociale, culturele, filosofische of religieuze achtergrond.

Als patiënt hebt u rechten, maar hebt u ook een aantal verplichtingen opdat uw verblijf en deze van de andere patiënten van de instelling in optimale omstandigheden zou verlopen. Uw medewerking is van cruciaal belang binnen een sfeer van burgerschap en convivialiteit.

De patiënt, zijn familie en bezoekers worden verzocht respect te hebben voor :

 • alle personeelsleden ;
 • de richtlijnen van het medisch, paramedisch en administratief personeel ;
 • de toegestane bezoekuren in de bezochte dienst en het maximum aantal bezoekers (te lange bezoeken of bezoeken in groep zijn te vermijden) ;
 • de infrastructuur en het materieel ;
 • de richtlijnen m.b.t. de hygiëne (gelieve regelmatig uw handen te wassen teneinde nosocomiale infecties tegen te gaan) ;
 • de contra-indicaties op het gebied van voeding waarmee rekening moet worden gehouden voor de patiënt (gelieve dit na te gaan bij het verzorgend personeel) ;
 • de andere patiënten ;
 • de rust (stilte draagt bij tot het comfort en het herstel van de patiënten) ;
 • de netheid ;
 • de wachtrijen ;
 • het rookverbod buiten de voorziene ruimtes.

Bijgevolg zal elk ongepast gedrag dat zou indruisen tegen deze regels het voorwerp uitmaken van uitvoerige maatregelen die kunnen leiden tot de uitsluiting van de instelling.

Elke daad van vandalisme en/of geweld  zal leiden tot een tussenkomst van de politie en aanleiding geven tot het opstellen van een proces-verbaal, alsmede tot de betaling van eventuele aanzienlijke vergoedingen.

>>Rechten en plichten van patiënten.