>>Wat zegt de wet ?

Vrijwillige dolfijn en de wet
 1. Wat is « vrijwilligerswerk » ?
  • Onbezoldigde en niet verplichte activitieit
  • In het belang van anderen
  • In een georganiseerd kader (buiten het privé en familiaal kader)
  • De taak mag niet uitgevoerd zijn door een personeeelslid onder arbeidscontract, dienstencontract of onder statuut
 2. Wie kan vrijwilliger zijn ?
  Alle personen van minimaal 16 jaar oud. In sommige gevallen, moet u enkele administratieve formaliteiten vervullen. De lijst hieronder geeft een klein overzicht.
  Statuut Formaliteiten
  Uitkering ziekenfonds Akkoord geneesheer
  Werkloosheidsuitkering of wachtuitkering Akkoord RVA
  Bruggepensioneerd Akkoord RVA
  Ambtenaren Akkoord directie
  Vreemdelingen (buiten Europa) Met condities
  Loopbaanonderbreking Akkoord RVA
 3. Aansprakelijkheid en verzekeringen
  Een verzekering met burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht door de vrijwilligerswet.
   
 4. Informatieplicht
  Voor de aanvang van het vrijwilligerswerk dient informatie gegeven te worden omtrent :
  • Het juridisch statuut van de vereniging, de belangloze inzet en de identiteit van de verantwoordelijke
  • De dekking via de verzekering(en)
  • De eventuele kostenvergoeding
  • Het belang van de geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid
 5. Geheimhoudingsplicht
  Alle informatie over de gezondheidstoestand, de sociale en familiale toestand, seksuele geaardheid, sociale problemen, persoonlijke en religieuze overtuigingen, filosofische en levensbeschouwelijke ideeën moet geheim blijven.

Bron : Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers

>>Meer informatie over vrijwilligerswerk in het UVC Brugmann.