>>Rechten en plichten

Vrijwillige dolfijn : rechten en plichten

Van het UVC Brugmann

 • De vrijwilliger informeren over de taken, de werkomgeving, de werking en de algemene organisatie van het ziekenhuis
 • De vrijwilliger ontvangen en helpen bij zijn integratie in de ploeg
 • De vrijwilliger aanzien als een collega en zorgen voor zijn opleiding en begeleiding
 • Hun taken toevertrouwen die passen bij hun bekwaamheid motivatie en beschikbaarheid

Van de vrijwilliger

 • Aan een onthaaldag deelnemen
 • De intimiteit en het privé leven van de patiënten respecteren
 • In persoonlijke of familiale zaken niet betrokken raken
 • Het medisch geheim respecteren
 • De ethiek en de ziekenhuis discipline aanvaarden
 • Zijn taken in een constructieve geest uitvoeren en in samenspraak met de medische teams
 • Luisterbereid en beschikbaar zijn
 • De filosofische en religieuze overtuigingen van de patiënten respecteren
 • Een nominatief en zichtbare badge dragen
 • Aan de vergaderingen en vormingen deelnemen
 • Medische informaties nooit doorgeven
 • Het verzorgend personeel, de therapeutische handelingen en behandelingen respecteren
 • Geen commerciële taken binnen het ziekenhuis ondernemen

>>Meer informatie over vrijwilligerswerk in het UVC Brugmann.