>>Klinische Biologie en afnamen

Het laboratorium

Het laboratorium voor Klinische Biologie omvat de sectoren van medische chemie, van hematologie-coagulatie, van bacteriologie, van immunologie en van immuno-hematologie (transfusie, bloedbank), onder de verantwoordelijkheid van specialisten in klinische biologie.

Het laboratorium voert analyses uit voor de gehospitaliseerde en ambulante patiënten.

Er is 24u/24 een wachtdienst voor de opvolging van de patiënten.

Het laboratorium behandelt niet alleen de biologische stalen van het UVC Brugmann, maar ook die van het UKZKF.

Universitair Laboratorium Brussel

De vier universitaire ziekenhuizen die vandaag het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel vormen (het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het Jules Bordet Instituut) hebben in februari 2012 beslist een gemeenschappelijk laboratorium op te richten. Het medisch plan ervan berust op een maximale consolidatie van de activiteiten op een nieuw en centraal technisch plateau op campus Hallepoort. Dat gaat gepaard met investeringen in nieuwe technologieën zodat we de patiënten een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden en de professionelen van het terrein hun onderzoeksactiviteiten kunnen vervolgen. Er is in materiaal en de organisatie van het personeel geïnvesteerd. Het centrale laboratorium aan de Hallepoort is nu effectief.

Het succes van dat project heeft het Erasmus Ziekenhuis ertoe gebracht een partnerschap met de ziekenhuizen van het UZC Brussel aan te gaan om een nieuwe structuur in het leven te roepen met de naam "Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles – Universitair Laboratorium Brussel" of, afgekort, LHUB-ULB.

Het laboratorium Horta maakt integraal deel uit van deze nieuwe structuur en vervult de noodzakelijke en onmisbare opdrachten van lokale klinische activiteiten.

>>Site "kwaliteitssysteem" van het laboratorium (Horta/Schaarbeek).