>>Cardiologie

De diagnose en de behandeling van kransslagaderaandoeningen vereisen en zware technische infrastructuur en een uitzonderlijke medische bekwaamheidControle van de werking van een pacemaker

Het UVC Brugmann is een belgische pijler voor de behandeling van hartaandoeningen.

De dienst Hartheelkunde heeft in het bijzonder in 1973 de eerste harttransplantatie in België gerealiseerd.

De kliniek Cardiologie vangt alle hartproblemen op : aandoeningen aan kransslagaders en hartkleppen (hartcatheterisme en coronarografie, transcutane dilataties en stents, cyclo-ergometrieën, stress scintigrafie, echocardiografie-klassieke Doppler, stress en slokdarm).

De kliniek omvat ook een centrum voor electrofysiologie (Holter, cardioversies, pacemakers, inplanting van defibrillatoren, transcutane ablaties) en, in samenwerking met het UKZKF, een centrum voor opvolging van aangeboren cardiopathieën bij volwassenen.

De kliniek maakt bilannen op inzake bewustzijnsverlies (tilting test) en verhoogde bloeddruk (ambulante monitoring).

De verpleegafdeling cardiologie/cardiochirurgie bestaat uit 4 bedden 'hartbewaking' bestemd voor de opvang van cardiologische aandoeningen die een specifieke bewaking vereisen (acuut coronair syndroom, opvolging post angioplastie, opname wegens bepaalde arritmieën, hartfalen, …).

Deze eenheid is van een specifieke uitrusting voorzien (continue EKG follow-up, niet invasieve bloeddrukmeting, saturatiemeting) en is bestaft met verpleegkundigen en kinesisten gevormd voor deze aanpak.