>>Immuno-allergologie

Immuno-allergologie

Allergieën en immunitaire ziekten vormen een groot probleem voor de volksgezondheid, zowel in termen van sterfte als economische druk.

De medische aanpak van deze systeempathologieën vraagt veelal een gezamenlijke interventie van verscheidene specialisten (bioloog, dermatoloog, internist, NKO, pediater, pneumoloog, rheumatoloog).

In het kader van het IRIS-netwerk ontwikkelen wij een geïntegreerde klinische en multidisciplinaire dienst voor immuno-allergie, waarvan de centrale activiteit gesitueerd is in het UVC Brugmann. Haar missie is om de allergieën en/of de immunitaire ziekten die een technische diagnose en/of gespecialiseerde behandeling nodig hebben.

De originaliteit zit in de multidisciplinaire aanpak, berustend op de simultane aanwezigheid van verschillende geneesheren-specialisten die op een aanvullende wijze de immuno-allergologische pathologie benaderen.

Naast algemene raadplegingen zijn er raadplegingen per onderwerp gericht op voedings- en geneesmiddelen allergie, auto-immuniteit en de syndromen van ernstige astma-sinusitis.

De momenteel beschikbare diagnostische technieken omvatten alle provocatie(‘uitlokkings’)testen op basis van huidallergenen (met inbegrip van geneesmiddelen, voeding, en insectengif) naast de specifieke en aspecifieke bronchiale provocaties.