>>Nefrologie-dialyse

Nefrologie-dialyse

De kliniek voor Nefrologie-dialyse richt haar activiteiten op de diagnose, de preventie en de behandeling van chronische en acute nieraandoeningen, met inbegrip van de nierbiopsieën, en de behandeling van nierinsufficiëntie (CVVH, hemodialyse dag en avond, in het centrum en thuis, autodialyse, manuele en geautomatiseerde buikvliesdialyse, voorbereiding en opvolging van de niertransplantatie). Er zijn ook eenheden voor plasmaferese en lipaferese.

De kliniek is onderverdeeld in drie afdelingen : de hemodialyse op de sites Horta en Brien, de peritoneale dialyse en de hospitalisatie-eenheid op de site Horta.

De kliniek zet de innoverende traditie voort van de eerste hemodialyse in België in 1956 (onder leiding van Prof. Pierre-Paul Lambert) en van de eerste niertransplantatie in 1963 (onder leiding van Prof. Christian Toussaint).

Hospitalisatie op de site Horta

Tijdens uw behandeling zult U opgenomen worden op onze dienst. Waarom ?

  • Omdat op onze dienst de diagnose zal gesteld worden en, indien nodig, samen met U de keuze zal gemaakt worden welke techniek zal gebruikt worden om uw nierfunctie te ondersteunen.
  • Omdat, indien U moet gedialyseerd worden, U op onze dienst een “toegangsweg” krijgt voor de dialyse. Bij hemodialysepatiënten wordt een Hickmann-katheter of een arterio-veneuse fistel operatief aangebracht en bij peritoneale dialysepatiënten wordt een peritoneale dialysekatheter ingeplant.
  • Omdat ieder nierinsufficiëntiepatiënt die gedialyseerd wordt en een ander medisch of chirurgisch probleem heeft, bij voorkeur bij ons gehospitaliseerd wordt.

Gedialyseerde of gehospitaliseerde patiënten, die hier nood aan hebben, kunnen beroep op de diensten van de psycholoog.

Hemodialyse

Hemodialyse en peritoneale dialyse

Het centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie door dialyse van het UVC Brugmann (site Horta) blijft één van de belangrijkste van het land. Men ontwikkelde er een programma voor peritoneale dialyse bij de patiënt thuis.
Indien U voor de peritoneale dialyse geopteerd hebt zal u gehospitaliseerd worden voor het plaatsen van de katheter (in de operatiezaal) en vervolgens voor het aanleren van de techniek. Deze vorming wordt verzekerd door het team verpleegkundigen van de eenheid.

Daarnaast introduceerde men een lichtere vorm van hemodialyse 's avonds : patiënten die overdag werken, voeren hun behandeling zelf uit onder controle van een beperkt aantal verpleegkundigen.

Om de revalidatie te bevorderen, beschikt het centrum ook over een ergotherapiedienst tijdens de hemodialyse.

Transplantatie

De hemodialyse en de peritoneale dialyse zijn niet de enige behandelingen van een terminale nierinsufficiëntie. De niertransplantatie is een alternatief.

In de dienst zijn er referentieverpleegkundigen die :

  • U informeren over niertransplantatie, Eurotransplant, de onderzoeken welke een transplantatie voorafgaan,… ;
  • U begeleiden tijdens de periode vóór de transplantatie ;
  • de verbinding verzekeren tussen Brugmann en het ziekenhuis welke de transplantatie zal uitvoeren (Erasmus, UZ Brussel,....) ;
  • de nazorg van uw transplantatie gebeurt via de raadpleging nefrologie van de polikliniek.

Op de site Brien

De kliniek Nefrologie bevat een dialysecentrum met 12 posten. De inplanting van de hemodialysekatheters geschiedt ter plaatse.

Indien de zorg niet blijvend verzekerd kan worden op de site Brien wordt de patiënt overgebracht naar de site Horta.