>>Cannabis Clinic

CannabisKliniek waar cannabisgebruikers terecht kunnen voor informatie, evaluatie, oriëntatie en behandeling.  De Cannabis Clinic is een polikliniek, dus zonder hospitalisatie. Ze bestaat uit een team voor volwassenen en een eenheid verslavingen voor adolescenten en jongvolwassenen.

Wanneer neemt u met ons contact op ?

 • Cannabis was en is voor u nog steeds een bron van plezier. De nadelige gevolgen van dit gebruik houden u echter stilaan bezig.
 • U zou willen stoppen, maar weet niet goed hoe. U heeft al geprobeerd, maar dat heeft niets opgeleverd.
 • U stelt zich vragen over uw gezondheid. Uw geheugen laat u in de steek, u hoest de longen uit uw lijf, u heeft nergens nog zin in, u slaapt slecht, enz.
 • Het is niet de cannabis op zich die het probleem vormt. U houdt er gewoon niet van om aan iets verslaafd te zijn. Het kost handenvol geld. Uw partner of uw ouders hebben er genoeg van, enz.
 • U wilt stoppen met cannabis, maar het is heel moeilijk omdat u ook tabak rookt.
 • Uw zoon of dochter rookt cannabis en dat heeft stilaan een weerslag op zijn/haar leven.
 • U wordt als deskundige geconfronteerd met dit soort van situatie en stelt zich vragen.

Afspraak maken

Om een ​​afspraak te maken, stuurt u een e-mail met uw contactgegevens (naam, voornaam, geboortedatum en telefoonnummer) naar het adres cannabis.clinic@chu-brugmann.be of neemt u contact op met het secretariaat van de raadpleging Psychiatrie. Verzoeken per e-mail worden met prioriteit behandeld. Geef dus de voorkeur aan dit communicatiemiddel.

Wie zijn wij ?

Een team van deskundigen die de nodige ervaring hebben opgebouwd op het vlak van cannabisverslaving bij volwassenen en adolescenten. U kunt er terecht voor inlichtingen, een volledig medisch onderzoek en verschillende therapeutische behandelingen, waaronder voornamelijk individuele cognitieve gedragstherapie, multidimensionale gezinstherapie (MDFT) die is afgestemd op deze problematiek, en groepsbehandelingen.

Team :

Wat bieden wij aan ?

>Eerste verzoek

Raadplegingen kunnen enkel op afspraak. Het eerste gesprek biedt de mogelijkheid om het verzoek te analyseren, een aantal van uw vragen te beantwoorden en de situatie toe te lichten. Wat gebeurt er op dit moment? Welke relatie heeft u met cannabis? De oorsprong van de verzoeken kan velerlei zijn. Het kan gaan om een persoonlijk of opgelegd initiatief (ouders, rechter, instellingen). Afhankelijk van de situatie stellen wij u zo nodig verschillende pistes voor (medisch onderzoek, therapie,...).
Neem contact op met de raadpleging psychiatrie. Wij bellen u zo snel mogelijk terug om een afspraak te maken. Voor de eerste afspraak dient u naar de raadpleging psychiatrie (gebouw Hf) te gaan, op het  kruispunt van de Rommelaere- en de Stiénonlaan. Breng uw identiteitskaart mee.

>Onderzoeken

 1. Gezondheidsbalans : Als u uw cannabisgebruik wilt evalueren en wilt nagaan welke impact het heeft op verschillende aspecten van uw leven, stellen wij u een algemeen onderzoek van een dag voor (woensdag tussen 8u30 en 17u).  Deze balans bestaat uit een bloedafname, een urinetest, een ademhalingstest, een cognitieve evaluatie, diverse psychologische testen, een gezins- of partnergesprek en een individueel gesprek. Voor de bloedafname dient u nuchter te zijn. De lunch wordt u aangeboden. Op die dag dient u zich met uw identiteitskaart aan te melden aan het onthaal van de psychiatrie (gebouw Ha). Het onderzoek kost 35 euro. Tijdens een latere raadpleging delen wij u alle resultaten mee.
   
 2. Pre-therapeutische balans - adolescenten : Voor men begint met de gezinstherapie, worden de verschillende levensaspecten geëvalueerd.

>Individuele therapie (van het type cognitieve gedragstherapie)

Deze therapie richt zich tot adolescenten en volwassenen die problemen hebben door cannabismisbruik of -verslaving. De vastgelegde doelstelling hangt af van de noden en verwachtingen van de patiënt (stoppen, verminderen of onder controle houden van het gebruik). De therapie bestaat uit verschillende fasen :

 • Motivatie ontwikkelen: de motivatie om zijn gedrag te veranderen is een noodzakelijke voorwaarde.
 • Voorbereiding op de actie: een beter inzicht krijgen in zijn gebruik, in de situaties met een hoog risico op verslavend gedrag, en in de (emotionele, situationele, sociale,...) factoren die het gebruik in stand houden.
 • Overgaan tot actie: nuttige alternatieve activiteiten ontwikkelen, de automatische gedachten, de processen en de basisovertuigingen veranderen wanneer die de verslaving mee in stand houden.
 • Geassocieerde symptomatologie: wanneer een psychopathologisch probleem verband houdt met het cannabisgebruik, wordt dit tijdens de ontwenning aangepakt. Bv.: sociale vaardigheden (zelfbevestiging), angst, depressie, zelfachting, zelfvertrouwen, ontspanning,...
 • Terugvalpreventie

De behandeling is van onbepaalde duur. De gesprekken worden georganiseerd afhankelijk van de problematiek, naar rata van één sessie per week of één sessie om de twee weken. Om in aanmerking te komen voor deze therapie, wordt u na uw eerste gesprek op een wachtlijst gezet.

>Multidimensionale gezinstherapie (MDFT)

Voor de behandeling van adolescenten en jongvolwassenen (13-23 jaar) die verslaafd zijn aan cannabis en vaak worden geconfronteerd met problemen binnen het gezin en/of op school en/of met het gerecht, geven wij de voorkeur aan deze therapie. De motivatie om te stoppen is geen absolute voorwaarde om met de behandeling te kunnen starten.
De multidimensionale gezinstherapie werd meer dan twintig jaar geleden ontwikkeld in het Center of Treatment Research for Adolescent Drug Abuse (CTRADA) van de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Miami. Deze therapie richt zich tot jongeren met een problematisch gebruik van psychoactieve substanties dat meestal gepaard gaat met diverse gedrags- en andere stoornissen. De interventiemethoden zijn gebaseerd op de onderzoeksgegevens en richten zich op de processen die het drugsgebruik en de gedragsproblemen ondersteunen in de talrijke omgevingen waarin de adolescent(e) zich ontwikkelt. Tegelijk letten de therapeuten op de unieke manier waarop deze processen tot uiting komen bij elk gezin. De behandeling bestaat in de evaluatie van de risico- en beschermingsfactoren, naast het inzetten van de individuele, familiale en sociale middelen die nodig zijn om de jongere opnieuw een normale ontwikkeling te laten doorlopen. Er komen vier aspecten aan bod: de jongere als individu, de ouders in hun ouderlijke functie, de gezinsrelaties en de omgeving buiten het gezin (gemeenschap, school, rechtbank, peergroup). Nu eens zijn er gesprekken met de jongere, dan weer met de ouders of met het hele gezin. De gesprekken worden voorbereid en de situaties worden regelmatig besproken onder toezicht.
De therapeut moet de motor van het veranderingsproces vormen, opdat het gezin opnieuw in staat zou zijn om de jongere in moeilijkheden te helpen.
Deze therapie kan erg intensief zijn, maar is van relatief korte duur (5-6 maanden). Indien nodig kunnen verschillende sessies per week plaatsvinden, soms op verschillende plaatsen (in het consultatiecentrum, thuis, op school, in de rechtbank). Er worden ook regelmatig telefoongesprekken gevoerd.
Deze behandeling is goedgekeurd en erkend in de VS, aangezien deze aanpak de beste resultaten heeft opgeleverd in verschillende vergelijkende studies. In Europa kregen verschillende teams uit diverse landen (Duitsland, België, Frankrijk, Nederland, Zwitserland) een opleiding over deze therapie in het kader van een grootschalige Europese studie, waarvan de resultaten erg veelbelovend zijn.

 • Fase I : de intakefase waarin de therapeut de noodzakelijke banden aanknoopt met de jongere, zijn ouders en alle betrokkenen (school, arts, vrienden, rechter, jeugdhulpverleningsdiensten, gerechtelijke beschermingsdiensten). Het is de bedoeling om tot een echte samenwerking te komen en de jongere en zijn ouders te motiveren voor de behandeling. In zo’n klimaat kunnen zij zich vrij uitdrukken, zonder bang te hoeven zijn om veroordeeld te worden, en zal het therapeutische werk worden gestuurd door ieders problemen en verwachtingen.
 • Fase II : motiveren en werken aan verandering: er zullen verschillende thema's worden aangekaart afhankelijk van de situaties, om de emotionele band tussen de jongere en zijn ouders te versterken, de ouders de mogelijkheid te bieden om een grotere invloed uit te oefenen op hun kind, de adolescent te helpen zijn gedachten te ordenen, beter te communiceren, te stoppen met zijn gebruik of het beter onder controle te houden, of rond de jongere een netwerk van volwassenen uit te bouwen die steun bieden en klaar staan om te praten (ouders en externe hulpverleners). Dit is slechts een greep uit de interventiedomeinen.
 • Fase III : de veranderingen bevestigen en het einde van de therapie voorbereiden.

Om in aanmerking te komen voor deze therapie, wordt u na uw eerste gesprek op een wachtlijst gezet.

>Tussenkomsten en professionele opleidingen

 1. Informatie over de behandeling van gebruikers van cannabis en andere genotsmiddelen : Deze activiteiten zijn bestemd voor jongeren en/of vakdeskundigen. Ze worden georganiseerd op verzoek en afhankelijk van de beschikbaarheid van de therapeuten.
   
 2. Initiatie in multidimensionale gezinstherapie (MDFT) : De initiatiedagen over dit model zijn bedoeld voor geïnteresseerde therapeuten die bij hun werk worden geconfronteerd met dit soort problemen. Programma op aanvraag.
   
 3. Motivatiegesprek : Tweedaagse sensibilisering voor alle vakdeskundigen die (bij hun werk) worden geconfronteerd met deze problematiek.

Waar vindt u ons ?

Onze kantoren bevinden zich in de gebouwen van de Instelling voor Psychiatrie en medische Psychologie (site Horta van het UVC Brugmann). De ingang bevindt zich op het kruispunt van de Rommelaere- en de Stiénonlaan.

Prijs van de raadplegingen

De raadpleging kost 28 euro (betaling via Bancontact). Prijs voor « OMNIO » of de Stad Brussel : 12 euro.

>>Meer informatie over de dienst Psychiatrie.