>>Spoedgevallen

Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen ontvangt alle patiënten opgenomen door de dienst 100 of andere middelen, die een levensnoodzakelijke spoedhulp vereisen of een dringende opname.

MUG

Een gespecialiseerde wachtdienst in heelkunde, anesthesiologie, reanimatie, interne geneeskunde, gynaecologie, psychiatrie en radiologie, is 24u op 24 aanwezig. Er is een onmiddellijk oproepbare wacht voor andere specialiteiten.

De dienst heeft ook een Mobiele Urgentie Groep (MUG) die vanuit de site Brien 24u op 24 kan uitrukken.

De bemanning van de reanimatiewagen bestaat uit twee ambulanciers, een arts en een internist met een opleiding reanimatie en intensieve zorg.

!Een spoedgevallendienst werkt niet zoals een raadpleging :
Hij is afhankelijk van de toevloed van patiënten, de medico-technische diensten verrichten de diverse onderzoeken,... De dienst kan dus soms overvol zijn. We verzoeken u dan ook vriendelijk in de mate van het mogelijke altijd eerst uw huisarts te raadplegen.

!Een urgentie, hoewel steeds zo aangevoeld door de patiënt, is niet noodzakelijk levensbedreigend :
Iedere patiënt wordt zo snel mogelijk door het verpleegkundig en medisch team opgevangen, in functie van de graad van ernst. Patiënten met een minder dringende zorgbehoefte worden in de wachtzaal van de dienst geplaatst.

Op de site Horta

Om de wachttijd te kunnen verkorten voor alle die geen onmiddellijke zorg nodig hebben, is er binnen de dienst een fast-track zone opgericht om deze mineure pathologiën op te vangen. De fast-track is geopend 7/7d van 8u tot 22u. Een toegewijd medisch-verpleegkundig team biedt een snelle en volledige zorg.

Spoedgevallen

Een eenheid "tijdelijke hospitalisatie" vangt de patiënt op :

  • Waarbij er een preciezere diagnostiek dient gesteld te worden met het oog op een betere orientatie.
  • Die een pathologie heeft van chirurgische, medische of psychiatrische aard, die een diagnostische of therapeutische observatie van minder dan 24 uur nodig heeft, het is een dienst van korte opvang.

Op de site Brien

Er zijn drie zones :

  • Kleine spoedgevallen.
  • Tijdelijke hospitalisatie.
  • Shockbehandelingsruimte.