>>Fast-track zone

Een nieuw systeem van snelle tenlasteneming

st-track : medisch-verpleegkundig team

De spoeddienst heeft een « Fast-track » zone op de Horta site ingericht.
Deze zone is 7 dagen/7 van 8u00 tot 22u geopend.

Deze nieuwe organisatie heeft als doel om :

  • de patiënten die minder ernstig ziek zijn, vooral tijdens de piekuren, te laten onderzoeken door een spoedarts binnen een redelijke tijdspanne ;
  • de passages in de spoeddienst vlotter te laten verlopen.

Hoe werkt het ?

  1. Iedere patiënt die zich op de spoeddienst meldt gaat naar een trieerzone waar de ernst van de situatie wordt geëvalueerd door een verpleegkundige in samenwerking met een arts.
  2. Aan de patiënten die geen tekenen voor dringende hulp vertonen, zal gevraagd worden om zich te begeven naar deze aparte zone, vlakbij de spoeddienst.
  3. Een medisch-verpleegkundig team zal daar de rol overnemen om een snelle en volledige zorg te bieden.

Fast-track