>>Psychologie & neuropsychologie

Psychologie

De psychologen zijn actief in verschillende sectoren van het UVC Brugmann (ondermeer in de dienst voor Psychiatrie en Medische Psychologie) om het welzijn en de levenskwaliteit van de patiënt te vrijwaren, te behouden en te verbeteren evenals zijn psychische gezondheid, en om zijn capaciteiten verder te ontwikkelen en zijn sociale integratie te bevorderen.

Hun activiteiten en hun interventiemethodes (consultaties, individuele-, koppel- en familie-therapieën, therapeutische groepen, evaluaties en opvolgingen...) zijn gebaseerd op verscheidene oriënteringen en theoretische benaderingen (cognitieve gedragstherapieën, analytische, systemische, klinische, psychodynamische, psychanalytische, neuropsychologische...).

In de departementen Neurologie en Geriatrie, maken de neuropsychologen cognitieve evaluaties, zowel bij de gehospitaliseerde patiënten als bij de ambulatoire patiënten.