>>Vaatheelkunde

Dank zij de vaatheelkunde kunnen onder andere arteriële letsels ter hoogte van de onderste ledematen worden behandeld...

De vaatchirurgie draagt bij tot het behoud van de levenskwaliteit van bejaarde patiënten met arteriosclerose, en dat via een chirurgische ingreep of ballondilatatie. Ze behandelt arteriële letsels zoals obstructie van de slagaders ter hoogte van de onderste ledematen. Deze ingrepen herstellen een adequate bloedtoevoer, met name dank zij substitutiemateriaal.

Deze vorm van chirurgie behandelt ook arteriosclerose van de carotiden die instaan voor de bloedtoevoer naar de hersenen. Ze corrigeert eveneens dilataties van bepaalde slagadersegmenten en legt zich ook toe op de behandeling van spataders.

De kliniek Vaatheelkunde :

  • Diagnostiek en behandeling van aandoeningen van slagaders, aders en van het lymfvatenstelsel.
  • Compleet staal van de meest recente therapeutische mogelijkheden in de conventionele slagader- en endovasculaire heelkunde. Spataders worden heelkundig behandeld door saphenectomie (stripping) en trapsgewijze afbindingen of door sclerotherapie.
  • Gespecialiseerde raadpleging voor thrombofilie op de site Horta.