>>Chronische pijn

Chronische pijnPain clinic

Voor wie is deze consultatie bestemd ?

De consultatie is bestemd voor patiënten met blijvende pijn sinds meer dan drie maanden, en dit ondanks een goed uitgevoerde diagnose (met bijkomende onderzoeken en het advies van een specialist) en bij wie de pijn onvoldoende beantwoordt aan de behandeling.

De pijn heeft dan een weerslag op psychologisch vlak, op de lichamelijke toestand  en op de relaties met anderen, zowel op sociaal, familiaal als professioneel vlak). Als die weerslag ernstig is vereist die  een globale (“biopsychosociale”) aanpak In dat geval kan het multidisciplinair team de patiënt helpen om actief deel te nemen aan de verbetering van zijn levenskwaliteit door te werken aan de verschillende componenten die het chronisch pijnsyndroom versterken.

Samenwerking met de behandelende geneesheer en de geneesheer-specialist

De opvolging bij de consultatie voor chronische pijnbestrijding betekent in geen geval een breuk met de behandelende geneesheer of de doorverwijzende geneesheer-specialist. Integendeel, hun medewerking is noodzakelijk.  Daarom vragen wij aan de doorverwijzende geneesheer om ons vòòr de eerste consultatie de nodige inlichtingen te geven. Wij zullen hem eveneens schriftelijk op de hoogte houden via evaluatierapporten van het hele team en belangrijke evolutiepunten melden.

Multidisciplinair team voor chronische pijnbestrijding

Het team bestaat uit geneesheren (anesthesisten, specialisten in fysieke geneeskunde en readaptatie, neuroloog en psychiater) en niet-geneesheren (psychologen gespecialiseerd in cognitief-comportementale oriëntatie, kinesisten, verpleegster, maatschappelijk assistent en ziekenhuisapotheker met klinische oriëntatie). Al deze personen hebben een bijkomende vorming in algologie gekregen.

Procedure

Afspraakaanvraag : Per telefoon.

  1. Het secretariaat geeft u 2 formulieren bij de eerste afspraak : 1 formulier dat u zelf moet invullenFichier au format PDF en 1 formulier dat door de verwijzende geneesheer moet worden ingevuldFichier au format PDF.
  2. Bij de eerste consultatie moet u de ingevulde formulieren, medische rapporten en de lijst van uw huidige en/of vorige medicatie (dosis, wanneer) meebrengen.
  3. De verpleegster maakt een eerste evaluatie. De geneesheer-specialist maakt de volgende afspraken (kinesist, psycholoog,...) naargelang elke aparte situatie.
  4. Wanneer de globale evaluatie afgelopen is bespreekt het team tijdens een vergadering de diagnose, de objectieven en een voorstel tot behandeling.
  5. Een volledig rapport wordt daarna geadresseerd aan de behandelende geneesheer en aan de geneesheer-specialist.

Het initiële evaluatie omvat :

  • Een multidimensionele analyse van de pijn op medisch, psychologisch, functioneel en sociaal vlak. Afhankelijk van iedere aparte situatie, worden één of meerdere dimensies uitgebreid onderzocht door de verscheidene disciplines.
  • Een analyse van de vraag en de verwachtingen van de patiënt.

Verdere opvolging

Een behandeling in de Pain Clinic gebeurt in verschillende fases : opvolging van pijnmedicatie, revalidatie, educationele sessies, interventionele pijnbestrijdingstechnieken en specifieke consultaties (verpleegster, psycholoog, kinesitherapeut,…).