>>Electronische verzending van de medische rapporten en verslagen aan behandelende artsen

MediBRIDGEHet UVC Brugmann beschikt over een MediBRIDGE server.

Via MediBRIDGE kunnen de artsen die geidentificeerd zijn op onze server (en weliswaar uitgerust zijn met het nodige informaticamateriaal en alsook een abonnement MediBRIDGE bezitten), héél snel een electronische versie bekomen van de medische rapporten uitgewerkt door onze sekretariaten.

Onderstaande documenten zijn elektronisch beschikbaar :

  • brieven m.b.t. opnames (IN / OUT / transfer) in de vorm van een flash message ;
  • de protocollen van het labo ;
  • de protocollen van de medische beeldvorming ;
  • de hospitalisatieverslagen door de medische secretariaten.

Inschrijvingsformulier (alleen bestemd voor artsen)

Door dit formulier in te vullen, verklaar ik mij bereid om mij binnen het UVC Brugmann op deze dienst in te schrijven.
Ik besef dat het hiertoe van mijnentwege nodig is dat ik bepaalde gegevens verstrek waarmee ik meteen kan worden herkend om op die manier het medisch beroepsgeheim van alle betrokkenen te kunnen bewaren. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en mogen enkel en alleen worden gebruik in het kader van deze aanvraag.

Niet in te vullen !

Uw naam *
Uw voornaam *
Uw E-mail *
Uw adres *
Uw telefoonnummer *
Uw RIZIV-nummer *
Formaat van documenten *
Transmissie software *

In geval van probleem :

  • Contacteer onze helpdesk informatica op het nummer +32 (0)2 477.22.55 (van 8u tot 17u),
  • Of stuur een E-mail met vermelding van uw naam, uw voornaam, uw RIZIV-nummer en, desgevallend, ook het MediBridge adres dat u eventueel met andere confraters zou delen.